1 minut czytania
Nowe środki dla MŚP z województwa mazowieckiego do rozdysponowania w lipcu (06.07.2021)

Działanie 3.3. Innowacje w MŚP - Wprowadzanie  na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Właśnie dziś, 6 lipca został ogłoszony konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, dzięki którym na rynek zostaną wprowadzone nowe produkty lub usługi. W zależności od lokalizacji (powiatu w woj. mazowieckim) oraz wielkości przedsiębiorstwa, dotacja bezpośrednia może wynieść od 20% do nawet 55% inwestycji!

Głównym założeniem dotacji „Innowacje w MŚP” (RPO WM 3.3) jest sfinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP z województwa mazowieckiego. Kluczowym aspektem jest fakt, że dofinansowanie będzie przyznane tylko takim firmom, które wcześniej zrealizowały prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych produktów lub usług.

Jakie projekty obejmuje dotacja?

 • rozbudowa przedsiębiorstw związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

Kto może wnioskować o dofinansowanie:

 • przedsiębiorstwa, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i osiągają przychody w okresie minimum 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • usytuowanego na terenie województwa mazowieckiego i tam też realizujące wspieraną inwestycję,
 • wykazują gotowość do utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy (warunek konkursowy),
 • wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województw Mazowieckiego – (szansa na zdobycie dodatkowych punktów),
 • kontynuują działalność badawczo- rozwojową

Na co będzie można przeznaczyć pozyskane środki? 

 • koszty przygotowania biznes planu
 • prace adaptacyjne i wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu aparatury i sprzętu.
 • zakup, wytworzenie, modernizację, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn oraz urządzeń
 • zakup i konfigurację oprogramowania, baz danych, licencji, a także wydatki związane z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
 • koszty wsparcia merytorycznego, świadczone przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie prac B+R
 • koszty informacji i promocji projektu


Niniejszy program jest szczególnie ważny w przypadku przedsiębiorców z regionu warszawskiego, który to został praktycznie wyłączony z pomocy inwestycyjnej w perspektywie unijnej 2021-2027.

Na program została przeznaczona pula 52 mln zł, czas na składanie wniosków to termin 13.07. – 26.07., zdecydowanie więc warto rozmawiać już dziś!

Wszystkich zainteresowanych rozmową zbliżającą do skorzystania z niniejszych środków  - ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.

odwiedź nas również na LinkedIn 

śledź nas na Twitterze