1 minut czytania
"Ochrona Sygnalistów" - nowe obowiązki dla pracodawców jeszcze w tym roku! (18.06.2021)

Ważna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 

23 października 2019 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 uregulowana została kwestia dotycząca „Ochrony Sygnalistów”. Dotyczy ona ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i reguluje ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. 

Przewiduje się możliwość zgłaszania nieprawidłowości trzema kanałami: 

  • wewnętrznym (w ramach organizacji, tj. przedsiębiorstwa) - założeniem dyrektywy jest, by zachęcać do składania zgłoszeń tymi kanałami, zanim zostaną skierowane do organów zewnętrznych, jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych,
  • zewnętrznym (do właściwego organu) lub
  • w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).

Kogo i kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Na pracodawców nakłada się obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty). Obejmą one wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna, czy prywatna. Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą początkową obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021 r. 

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń, przy czym kanały przyjmowania zgłoszeń mają zapewnić poufność osoby dokonującej zgłoszenia i jednocześnie zapewnić, że nieupoważnieni członkowie personelu nie będą mieć do tych danych dostępu. Dyrektywa przewiduje, że tożsamość sygnalisty w zasadzie nie może być ujawniona żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

Wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 250 osób, są więc zobligowani Dyrektywy do zaimplementowania systemu, który umożliwia m.in.: 

  • anonimowe zgłaszanie naruszeń
  • kontakt zwrotny ze zgłaszającym
  • ochronę danych osobowych
  • archiwizację zgłoszeń
  • archiwizację dokumentacji

Wszystkich zainteresowanych prezentacją takiego rozwiązania ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.

odwiedź nas również na LinkedIn

śledź nas na Twitterze