2 minut czytania
Zmiany w mapie pomocy regionalnej oraz zasadach udzielania grantów rządowych (14.05.2021)

Zmiany w mapie pomocy regionalnej na lata 2022 - 2027

W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła nową mapę pomocy regionalnej, która zacznie obowiązywać w 2022 r., definiującą maksymalny poziom wsparcia na planowaną inwestycję. 

W przypadku województw wielkopolskiego oraz dolnośląskiego poziom wsparcia spadnie z 25% do 15%, co finalnie oznacza znaczące zmniejszenie pułapu pomocy. Dodatkowo duże podmioty planujące inwestycje w tym województwie będą mogły jedynie uzyskać pomoc na tzw. inwestycję na rzecz nowej działalności. Co to w praktyce oznacza? 

Przykład: Duży przedsiębiorca planujący inwestycję związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego na poziomie 20 mln PLN. Planuje produkować część zamienne do samochodów (czyli realizować tą samą działalność co dotychczas) – w 2021 r. może on jeszcze taką pomoc uzyskać, jednak już od 2022 roku nie będzie do takiej pomocy uprawniony. Gdyby chciał natomiast rozpocząć produkcję w innym zakresie niż dotychczas, wsparcie spadnie z 5 mln PLN do 3 mln PLN. 

W przypadku średnich przedsiębiorców wskaźnik wsparcia od nowego roku spadnie z 35% do 25% a dla małych i średnich z 45% do 35%. Za każdym razem więc przyspieszenie decyzji inwestycyjnej planowanej na przyszły rok, może oznaczać wsparcie wyższe o 10pp.

W przypadku województwa pomorskiego wsparcie spadnie z 35% w 2021 r. do 30% od 2022 r. W przypadku średniego przedsiębiorcy planującego inwestycję na poziomie 5 mln PLN oznacza to obniżenie pomocy publicznej z 2,25 mln PLN do 1,75 mln PLN.

Zmiany w zasadach udzielania grantów rządowych:

Pod koniec marca 2021 r. wprowadzono zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej, w ramach którego wszystkie podmioty niezależnie od ich wielkości mogą aplikować o dotację bezzwrotną na planowaną inwestycję.

 Duży przedsiębiorcaŚredni przedsiębiorcaMały przedsiębiorcaMikro przedsiębiorcaRozwijający się przedsiębiorca
Inwestycja Strategiczna (produkcyjna)80 mln zł 50 nowym miejsc pracy24 mln zł 15 nowych miejsc pracy16 mln zł 10 nowych miejsc pracy8 mln zł 5 nowych miejsc pracy40 mln zł 25 nowych miejsc pracy
Inwestycja Innowacyjna5 mln zł 20 nowych miejsc pracy1,5 mln zł 6 nowych miejsc pracy1 mln zł 4 nowe miejsca pracy0,5 mln zł 2 nowe miejsca pracy2,5 mln zł 10 nowych miejsc pracy
Centrum Usług Biznesowych1 mln zł 100 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 30 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 20 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 10 nowych miejsc pracy0,5 mln zł 50 nowych miejsc pracy
Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych1 mln zł 10 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 10 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 10 nowych miejsc pracy0,3 mln zł 10 nowych miejsc pracy0,5 mln zł 10 nowych miejsc pracy


Progi te mogą zostać obniżone dodatkowo o 50% w przypadku reinwestycji oraz lokalizacji inwestycji w regionach o wysokim bezrobociu lub jednym z miast tracących swoje funkcje społeczno- gospodarcze (w przypadku woj. pomorskiego to np. Słupsk, Malbork, w przypadku woj. śląskiego to np. Bytom, Sosnowiec, w przypadku woj. wielkopolskiego to np. Gniezno i Piła).


Jakie inne miasta (i ich sąsiedztwo) dają dodatkową premię przy zlokalizowaniu w nich inwestycji?

Jak połączyć wsparcie z dotacji bezpośredniej ze zwolnieniem z CIT / PIT w związku z działalnością w Polskiej Strefie Inwestycji lub Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Jak przygotować wniosek?

Zachęcamy do kontaktu już teraz, Nasi Partnerzy omówią i przeanalizują Państwa sytuację oraz plany przedsiębiorstwa a dodatkowo przygotują niezbędną do złożenia wniosku dokumentację. 

odwiedź nas również na LinkedIn

śledź nas na Twitterze