1 minut czytania
Strategia podatkowa (1.01.2021)

Strategia podatkowa - nowy obowiązek sprawozdawczy dla dużych przedsiębiorstw i PGK 

Znowelizowana z początkiem 2021 r. ustawa o CIT obliguje przedsiębiorstwa z przychodami przekraczającymi 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

Obowiązkowi publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegać będą przedsiębiorstwa, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln EUR wg kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy. 

Sprawozdanie z realizowanej strategii ma obejmować m.in. informacje o: 

• stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach zapewniających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych, 

• transakcjach z podmiotami powiązanymi, 

• planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, 

• złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych czy wiążących informacji stawkowych/ akcyzowych, 

• transakcjach z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 


Sprawozdanie będzie musiało zostać opublikowane na stronie internetowej podatnika i przesłane do urzędu skarbowego. Brak tej informacji grozi nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 250.000 zł. 

Czym jest strategia podatkowa i informacja o jej realizacji, jak efektywnie i bezpiecznie zrealizować nowy obowiązek, unikając kar i porządkując jednocześnie procesy w ramach organizacji? 

Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, w jaki sposób mogą pomóc Ci renomowani doradcy podatkowi.

odwiedź nas również na LinkedIn

śledź nas na Twitterze