1 minut czytania
Bony na cyfryzację – dotacje do 255 tys. PLN na wdrożenie rozwiązań cyfrowych w sektorze MŚP (19.08.2021)

Działanie 6.2 PO IR - wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Już 6 września zostanie ogłoszony konkurs skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, a nabór wniosków potrwa od 20 września do 20 października 2021 roku. Celem działania 6.2 PO IR jest zapewnienie wsparcia finansowania inwestycji w szeroko pojętą cyfryzację i ma wspierać zakup rozwiązań, które pozwolą na dostosowanie modelu biznesowego działalności do zmian wywołanych pandemią COVID-19.

Na co będzie można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie będzie można przeznaczyć na zakup rozwiązań wspierających zarządzanie firmą, procesem produkcyjnym czy projektami. Dotacja będzie mogła być przeznaczona również na usprawnienie kwestii komunikacji w zespole lub też na wdrożenie rozwiązań pozwalających na cyfryzację komunikacji z klientami lub partnerami biznesowymi.

Wydatki będą mogły dotyczyć następujących dwóch kategorii:

  • zakup usług programistycznych, oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfrowego – co jest komponentem obligatoryjnym projektu,
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych),  szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfrowego – komponent fakultatywny projektu

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  • przedsiębiorstwa, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, które odczuły skutki pandemii COVID-19
  • posiadają dostępny do wykorzystania limit pomocy de minimis (limit pomocy to 200.000 EUR w ciągu 3 lat)
  • planują ponieść wydatki na cyfryzację przedsiębiorstwa,
  • a minimalna wartość planowanych wydatków to 60.000 PLN

Jakiej wysokości wsparcie można uzyskać? 

Wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych planowanego rozwiązania i dodatkowo:

  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 300.000 PLN,
  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 60.000 PLN


Budżet konkursu został określony na kwotę 110 mln PLN. Wnioski będzie można składać od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r

Warto zaznaczyć, że po ogłoszeniu regulaminu konkursu może się okazać, że termin na złożenie wniosków może zostać skrócony w przypadku wyczerpania alokacji, dlatego wszystkich spełniających warunki programu zachęcamy do bezzwłocznego kontaktu!

odwiedź nas również na LinkedIn 

śledź na Twitterze