1 minut czytania
Szansa na środki unijne dla podmiotów z województwa łódzkiego (19.07.2021)

Konkurs 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badanie i innowacje.

28 czerwca 2021r. rozpoczął się nabór wniosków skierowany do podmiotów z województwa łódzkiego planujących inwestycje w badania i innowacje. Pula środków do wykorzystania to 28mln zł, nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 31 sierpnia 2021r a maksymalny poziom wsparcia może osiągnąć nawet 85% wartości inwestycji!

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą wnioskować podmioty z województwa łódzkiego - organizacje badawcze, konsorcja przemysłowe oraz wszyscy przedsiębiorcy, zarówno mikro, mali, średni jak i duzi, którzy inwestują w badania i innowacje. Niniejsze inwestycje powinny dotyczyć projektów polegających na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Wymienione podmioty we wniosku powinny wykazać, że prowadzą badania lub pracują nad rozwojem swoich produktów, usługi czy procesów. Dofinansowanie obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

Na co będzie można przeznaczyć pozyskane środki? 

  • prace przedwdrożeniowe (de minimis): koszty personelu, narzędzi i sprzętu, budynków, gruntów niezbędnych do wykonania prac, jak i również koszty licencji czy świadczeń
  • koszty personelu zatrudnionych przy danym projekcie
  • koszty podwykonawstwa w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych za realizację usług badawczych przez jednostki naukowe
  • zakup materiałów
  • koszty aparatur i sprzętu
  • koszty budynków oraz gruntów
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych

Dlaczego warto skontaktować się i sprawdzić swoje szanse niezwłocznie?

  • w procesie wnioskowania będzie się liczyła zarówno jakość wniosku jak i czas - szybkość jego złożenia,
  • jest to najatrakcyjniejsza forma finansowania prac B+R – pozwalająca finansować koszty operacyjne,
  • wsparcie można łączyć z ulgami podatkowymi – tj. z Ulgą B+R lub IP BOX, nasi eksperci przeanalizują  ten aspekt przygotowując Państwa do tego projektu

Wszystkich zainteresowanych rozmową przybliżającą do skorzystania z niniejszych środków  - ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.

odwiedź nas również na LinkedIn

śledź nas na Twitterze