1 minut czytania
Szybka Ścieżka - konkurs 1/1.1.1./2021 (15.02.2021)

Szybka Ścieżka - Nowy konkurs dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców

15 lutego 2021 roku został ogłoszony konkurs Szybka Ścieżka skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. 

W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorcy i jednostki naukowej, prowadzące działalność na terytorium RP a projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. 

Dofinansowanie obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe i można je przeznaczyć na: 

 • Wynagrodzenia (kwoty brutto wynagrodzeń pracowników B+R oraz kadry technicznej zatrudnionych na umowę o pracę oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia czy nawet B2B),
 • Podwykonawstwo (koszty usług podwykonawców – jednostek naukowych lub innych przedsiębiorców),
 • Amortyzacja budynków, hal produkcyjnych, aparatury naukowo – badawczej czy innych urządzeń i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R,
 • Linia pilotażowa (wydatki związane z wytworzeniem lub zakupem prototypowej linii produkcyjnej),
 • Surowce i materiały wykorzystywane do realizacji projektu,
 • Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów,
 • Wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how),
 • Leasing i koszty wynajmu aparatury, urządzeń czy powierzchni niezbędnych do realizacji projektu,
 • Dodatkowy ryczałt 25% - dodatkowa bonifikata dla przedsiębiorcy w wysokości 25% wartości projektu.

 Dlaczego warto skontaktować się i sprawdzić swoje szanse niezwłocznie? 

 • To ostatni nabór w tym roku w ramach obecnej perspektywy finansowej,
 • W procesie wnioskowania będzie się liczyła zarówno jakość wniosku jak i czas - szybkość jego złożenia,
 • Jest to najatrakcyjniejsza forma finansowania prac B+R – pozwalająca finansować koszty operacyjne,
 • Wsparcie można łączyć z ulgami podatkowymi – tj. z Ulgą B+R lub IP BOX, co przeanalizujemy przygotowując Cię do tego projektu

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami a wraz z doświadczonymi w tym aspekcie doradcami podatkowymi omówimy i przeanalizujemy Twoją sytuację, doradzimy w procesie planowania oraz przygotujemy niezbędną dokumentację. 

https://www.linkedin.com/company/biznespartner-online