Bony na cyfryzację – dotacje do 255 tys. PLN na wdrożenie rozwiązań cyfrowych w sektorze MŚP (19.08.2021)
1 minut czytania

Bony na cyfryzację – dotacje do 255 tys. PLN na wdrożenie rozwiązań cyfrowych w sektorze MŚP (19.08.2021)

Bony na cyfryzację - działanie 6.2 PO IR - wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji Już 6 września zostanie ogłoszony konkurs skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, a nabór wniosków potrwa od 20 września do 20 października 2021 roku. Celem działania 6.2 PO IR jest zapewnienie wsparcia finansowania inwestycji w szeroko pojętą cyfryzację i ma wspierać zakup rozwiązań, które pozwolą na dostosowanie modelu biznesowego działalności do zmian wywołanych pandemią COVID-19.

Czytaj więcej  
Szansa na środki unijne dla podmiotów z województwa łódzkiego (19.07.2021)
1 minut czytania

Szansa na środki unijne dla podmiotów z województwa łódzkiego (19.07.2021)

Konkurs 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badanie i innowacje. 28 czerwca 2021r. rozpoczął się nabór wniosków skierowany do podmiotów z województwa łódzkiego planujących inwestycje w badania i innowacje. Pula środków do wykorzystania to 28mln zł, nabór wniosków o dofinansowanie kończy się 31 sierpnia 2021r a maksymalny poziom wsparcia może osiągnąć nawet 85% wartości inwestycji!

Czytaj więcej  
Nowe środki dla MŚP z województwa mazowieckiego do rozdysponowania w lipcu (06.07.2021)
1 minut czytania

Nowe środki dla MŚP z województwa mazowieckiego do rozdysponowania w lipcu (06.07.2021)

Właśnie został ogłoszony nowy konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, dzięki którym na rynek zostaną wprowadzone nowe produkty lub usługi. W zależności od lokalizacji (powiatu w woj. mazowieckim) oraz wielkości przedsiębiorstwa, dotacja bezpośrednia może wynieść od 20% do nawet 55% inwestycji!

Czytaj więcej  
"Ochrona Sygnalistów" - nowe obowiązki dla pracodawców jeszcze w tym roku! (18.06.2021)
1 minut czytania

"Ochrona Sygnalistów" - nowe obowiązki dla pracodawców jeszcze w tym roku! (18.06.2021)

Ważna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 23 października 2019 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 uregulowana została kwestia dotycząca „Ochrony Sygnalistów”. Dotyczy ona ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i reguluje ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą.

Czytaj więcej  
Zmiany w mapie pomocy regionalnej oraz zasadach udzielania grantów rządowych (14.05.2021)
2 minut czytania

Zmiany w mapie pomocy regionalnej oraz zasadach udzielania grantów rządowych (14.05.2021)

Zmiany w mapie pomocy regionalnej na lata 2022 - 2027 W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła nową mapę pomocy regionalnej, która zacznie obowiązywać w 2022 r., definiującą maksymalny poziom wsparcia na planowaną inwestycję. Zmiany w zasadach udzielania grantów rządowych: Pod koniec marca 2021 r. wprowadzono zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej, w ramach którego wszystkie podmioty niezależnie od ich wielkości mogą aplikować o dotację bezzwrotną na planowaną inwestycję.

Czytaj więcej  
Przemysł 4.0 - program wsparcia dla produkcyjnych MŚP (06.04.2021)
1 minut czytania

Przemysł 4.0 - program wsparcia dla produkcyjnych MŚP (06.04.2021)

Przemysł 4.0 - Dotacja na nowe technologie dla małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych 22 marca 2021 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs Przemysł 4.0, finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W konkursie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność produkcyjną na terenie Polski, które w jednym z trzech ostatnich lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 2 mln zł. Celem programu jest przygotowanie MŚP do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Czytaj więcej  
Ulga badawczo rozwojowa (01.03.2021)
1 minut czytania

Ulga badawczo rozwojowa (01.03.2021)

Ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem wsparcia działalności innowacyjnej nie wymagającym skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Ulga B+R dotyczy, co do zasady, wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco.

Czytaj więcej  
Szybka Ścieżka - konkurs 1/1.1.1./2021 (15.02.2021)
1 minut czytania

Szybka Ścieżka - konkurs 1/1.1.1./2021 (15.02.2021)

Szybka Ścieżka - Nowy konkurs dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców 15 lutego 2021 roku został ogłoszony konkurs Szybka Ścieżka skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorcy i jednostki naukowej, prowadzące działalność na terytorium RP a projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Czytaj więcej  
Strategia podatkowa (1.01.2021)
1 minut czytania

Strategia podatkowa (1.01.2021)

Strategia podatkowa to nowy obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i Podatkowych Grup Kapitałowych. Znowelizowana z początkiem 2021 r. ustawa o CIT obliguje przedsiębiorstwa z przychodami przekraczającymi 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Czytaj więcej