1 minut czytania
Ulga badawczo rozwojowa (01.03.2021)

Czym jest ulga B+R

Ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem wsparcia działalności innowacyjnej nie wymagającym skomplikowanej procedury aplikacyjnej.

Przedsiębiorca na podstawie poniesionych w danym roku podatkowym nakładów na działalność badawczo-rozwojową oblicza wartość ulgi B+R, która pomniejsza podstawę opodatkowania. Ulga B+R polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania PIT/CIT w związku z wydatkami poniesionymi na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki temu od 1 stycznia 2018 r. koszty przeznaczone na badania lub rozwój dla celów podatkowych mogą być w rozliczeniu rocznym uwzględniane dwukrotnie - każdy przedsiębiorca prowadzący prace B+R może odliczyć dodatkowo do 100% poniesionych nakładów. 

Kto może skorzystać z ulgi B+R? 

W rozumieniu przepisów, działalność badawczo-rozwojową definiuje się jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Oznacza to, że każdy podmiot, który może wykazać działania mające na celu ulepszenie bądź stworzenie produktu czy rozwiązania może je wykazać i zakwalifikować jako prace badawczo-rozwojowe. 

Ulga B+R dotyczy, co do zasady, wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco. Wynik prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi, tj. projekt nie musi zostać zakończony sukcesem aby podatnik miał prawo do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

  • koszty pracy - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dzieło oraz zlecenia wraz dodatkowymi składnikami oraz składki finansowane przez pracodawcę (ubezpieczenie społeczne)
  • koszty materiałów, surowców i sprzętu specjalistycznego (nie będącego środkiem trwałym) bezpośrednio związanych z działalnością B+R
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej (w ramach usługi zewnętrznej)
  • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz usługi o podobnym charakterze, a także nabycie wyników badań naukowych
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo - rozwojowej (nie dotyczy samochodów osobowych, budynków, budowli oraz lokali)
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami i dowiedz się jak wygląda kompleksowe wsparcie licencjonowanych doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu ulgi badawczo rozwojowej. 

odwiedź nas również na LinkedIn

śledź nas na Twitterze